Mijn favorieten

Blusmiddelen

  Veiligheid boven Alles

Bij Van Lunen Adviesgroep vinden wij veiligheid zeer belangrijk. Daarom bieden wij onze klanten een kans aan om met 10% korting uw veiligheidsartikelen aan te schaffen bij  de webshop www.responsmedical.nl  uit Boxmeer. Om te bestellen met korting moet u in plaats van op "Bestellen" op "Offerte Aanvragen" klikken en in de beschrijving vermelden dat u klant bent van Van Lunen Adviesgroep.

 

Blusmiddelen en Brandklasse  

Onder een  brandklasse  verstaat men een groep van gelijksoortige  branden ,  geordend naar de aard van de brandende stoffen.

Dit is in het bijzonder van belang voor de bestrijding van een brand met een  brandblusser . De brandklasse wordt door middel van een  pictogram  en de desbetreffende letter op de brandblusser weergegeven.

NEN-EN 2 onderscheidt vijf brandklassen; A, B, C, D, en F. De brandklasse E, deze klasse behoort in principe niet tot de verschillende brandklassen.

Klasse A;

geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van vaste stoffen, zoals hout, papier, textiel enz.

Klasse B;

geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van vloeistoffen en vloeibaar wordende stoffen, zoals olie, benzine, vetten enz.

Klasse C;

geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van gassen, zoals butaan, propaan en aardgas. (Let wel op bij het blussen van gassen dat u daarna de gastoevoer kunt afsluiten, anders krijgt u een gaswolk, die naderhand bij een ontstekingsbron kan exploderen.)

Klasse D;

geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van brandbare metalen, zoals  magnesium  aluminium  natrium  kalium  zirkonium  lithium enz.

Klasse E;

Elektrische branden: Is eigenlijk klasse A/B brand, ontstaan giftige gassen, niet blussen met water of schuim. Indien mogelijk: uitschakelen elektriciteit. Wel blussen met CO 2  of poeder. Deze klasse behoort in principe niet tot de verschillende brandklassen.

Klasse F;

geeft aan dat het blusmiddel geschikt is voor het blussen van zeer hete oliën en vetten, waarvan de hoeveelheid meer bedraagt dan 5 liter, men moet dan denken aan bijvoorbeeld grote frituurovens.