Mijn favorieten

Midden- en Klein bedrijf

Midden- en Klein bedrijf

Voor bedrijven, die vallen in het zogenaamde MKB-segment, biedt Van Lunen Adviesgroep een scala aan mogelijkheden. Of u nu 1 of 100 personeelsleden heeft, Van Lunen Adviesgroep kan u de benodigde expertise bieden. Deze expertise start bij het in kaart brengen van uw bedrijfsmatige risico’s.

Aan de hand van deze inventarisatie kan Van Lunen Adviesgroep u helpen risico’s beheersbaar te maken door deze risico’s te verkleinen of zelfs weg te nemen. Het afsluiten van verzekeringen vormt hierbij de mogelijke oplossing.

Rechtsbijstandverzekering

Consumenten stellen steeds vaker bedrijven aansprakelijk voor schade. En de schadevergoedingen die door de rechter worden toegekend worden steeds hoger. Goed juridisch advies bij geschillen is dan ook erg belangrijk. Een Rechtsbijstandverzekering vergoedt naast gespecialiseerd juridisch advies ook deskundige rechtshulpverlening. Bent u toe aan een rechtsbijstandverzekering? Bereken je premie.

Bedrijfsschadeverzekering

Deze verzekering dekt de financiële gevolgen van vermindering of stagnatie van het productieproces veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, ontploffing, blikseminslag en wegvallen van stroom- of watervoorziening. De verzekering kent verschillende dekkingen. Onze adviseur kan u helpen bij uw keuze.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt schade die door werknemers aan derden wordt toegebracht, die werknemers elkaar onderling toebrengen en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk. Ook schade door plotseling vrijkomende milieugevaarlijke stoffen is in veel gevallen gedekt. 

Milieuschadeverzekering

Een milieuschadeverzekering vergoedt de saneringskosten na verontreiniging van bodem of water toegebracht aan uw eigen locatie of de locatie van derden. De kosten hiervoor kunnen enorm oplopen. Voorheen kon dit meeverzekerd worden op een brand- of aansprakelijkheidsverzekering. Verzekeraars hebben hier een uniek product voor ontwikkeld; de milieuschadeverzekering. Onze adviseur kan met u meedenken over het afsluiten van een deze verzekering.

Kredietverzekering

Als uw bedrijf zakelijke kredieten verleent, dus levert voordat er betaald is, loopt u het risico dat de afnemer niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Voor dit risico kunt u zich verzekeren met de kredietverzekering. Deze polis geeft u de mogelijkheid om geheel geautomatiseerd de kredietwaardigheid van de afnemer te toetsen.